ما رویای شما را میسازیم

ساختار داخلی این تخت ها (باکس) از فلز میباشد و رویه آنها از پارچه های مقاوم و ضخیم میباشد

ساختار داخلی این تخت ها (باکس) از “چوب” میباشد و رویه آنها از پارچه های مقاوم و ضخیم میباشد

تاج های شرکت رویا از جنس MDF و در سه رنگ : سفید ، گردویی و خود رنگ تولید میشود

بالاترین کیفیت در محصولات کالای خواب در ایران

ما رویای شما را میسازیم