آدرس : خیابان شریعتی پایین تر از پل رومی پلاک 1784 طبقه دوم واحد 4